Kalite Politikamız

YÜTAM olarak kalite politikamız, misyon ve vizyonumuza bağlı olarak katma değeri yüksek, teknolojik, inovatif ve toplumun artan bilgi gereksinimlerini karşılayabilecek araştırma faaliyetlerini artırarak sürdüren öncü bir merkez olmaktır.

 

 

Bu kapsamda merkezimiz;

 

-  Ülkemizin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı olacak ve dünya ile rekabet etmesini sağlayacak bilimsel ve teknolojik araştırmaları planlamak, teşvik etmek, gerçekleştirmek ve elde edilen birikimleri sanayiye aktarmak için gerekli ekosistemi oluşturmayı,

-   Proje üreten, bilimsel ve teknolojik gelişime katkı sağlayacak bilim insanları yetiştirmeyi,

-   Disiplinler arası çalışmalarda yenilikçi ve sürdürülebilir yaklaşımlar geliştirmeyi,

-   Toplumsal sorunlara duyarlı etik bilince sahip bir birim olmayı,

-   Verdiği hizmetlerde ilgili yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak çalışarak,gizlilik ve tarafsızlık ilkesine bağlı kalacağını,

-   Kalite Yönetim Sistemi’nin sürekli iyileştirilmesi için gereken çalışmaları yerine getireceğini ve tüm personelinin kalite dokümantasyon, politika ve prosedürleri uygulamasını sağlayacağını taahhüt eder.