Hakkımızda

Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (ETÜ-YÜTAM), T.C. Kalkınma Bakanlığının 2010 yılından sonra kurulmuş ve henüz Merkezi Araştırma Laboratuvarı Desteği almamış Üniversitelere verilen destek kapsamında 2014K120360 numaralı proje kapsamında kurulmuştur. Merkezimizin görevi; özelde şehrimizin ve bölgemizin, genelde ülkemizin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı olacak ve dünya ile rekabet etmesini sağlayacak bilimsel ve teknolojik araştırmaları planlamak, teşvik etmek ve gerçekleştirmektir. ETÜ-YÜTAM 4700 m2 kapalı alan ile bölgenin en büyük araştırma merkezlerinden birisi olup; 2 adet 1000 sınıfı temiz oda, 22 adet farklı büyüklüklerde araştırma laboratuvarı, 1 adet eğitim salonu, 1 adet toplantı salonu, 4 adet personel odası, 4 adet çalışma ofisi ve 1 adet dinlenme salonu ile hizmet vermektedir.