Tek ve Çift Fazlı Akışlarda Ultrasonik Kavitasyon Etkili Direkt Daldırmalı Soğutma Tekniği Performansının İncelenmesi


Proje kapsamında hem daldırmalı soğutma tekniğinin elektronikleri soğutma performansı detaylı bir şekilde incelenecek hem de ultra-sonik ses dalgalarının bu teknik üzerindeki etkileri belirlenecektir. Gerçekleştirilecek bu çalışma daldırmalı soğutma ısı transferi ve akış karakteristiklerinin yani sira ultrasonik dalgaların ısı transferi performansını belirleme konularında onemli katkı sağlayacaktir. Diger yandan, olayın fiziğine etki eden akış yapilari (kavitasyon, mikrojet ve akustik akış) CCD kamera kullanılarak gözlemlenecektir. Zaman uzayında alınacak kamera görüntüleri birleştirilerek akış fiziğinin anlaşılması hedeflenmektedir. Bu çalışma sonucunda elde edilecek geniş veri setinin bu alanda çalışan araştırmacılara tasarım aşamasında yol gösterici bir kaynak olacağı düşünülmektedir. Ayrıca, proje kapsaminda Makine Mühendisliği Doktora ögrencisi Rahim Aytuğ Özer`in tez çalışması yürütülecektir.

 

Hocamızı ve proje ekibini tebrik eder, başarılar dileriz.

 

Ekleme Tarihi: 23 Mart 2021