Diyabet Hastalığının Tedavisine Yönelik Geliştirilen Proje (TÜBİTAK 1001)


Merkezimiz Araştırmacısı ve Müdür Yardımcısı, Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Vehpi YILDIRIM tarafından diyabet hastalığının tedavisine yönelik geliştirilen proje, TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

Bilindiği üzere, İnsülin direnci ve bunun sonucunda gelişen diyabet en yaygın metabolik hastalıkların başında gelmektedir. Yine proje yürütücüsü hocamızın verdiği bilgilere göre; “İnsülin salgılanmasındaki bozukluklar sonucunda ortaya çıkan diyabet hastalığının neden olduğu metabolik ve kardiyovasküler riskler, ülkemiz halk sağlığını ciddi bir biçimde tehdit etmekte olup, sebep olduğu tedavi masrafları ve iş gücü kaybı nedeniyle ülkemiz ekonomisine yıllık 9 milyar doların üzerinde bir maliyet yaratmaktadır. Bu nedenle diyabet hastalığının gelişimi, önlenmesi ve potansiyel tedavi yöntemleri üzerinde çalışmaların artırılması ülkemiz halk sağlığı ve ekonomisi için büyük önem arz etmektedir”

Bu kapsamda geliştirilen proje ile b-hücreleri arasındaki bağlantı kanalarının insülin-glikoz dinamiklerine etkilerini ve diyabet hastalığının gelişimi ile bu bağlantı kanalları arasındaki iki yönlü ilişkinin matematiksel modeller yardımıyla analiz edilmesi ve elde edilen model sonuçlarının yapılacak deneyler vasıtasıyla laboratuvar ortamında test edilmesi planlanmaktadır.

Hocamızı ve proje ekibini tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz.

Ekleme Tarihi: 28 Ocak 2022