İnsan Larenks Skuamöz Hücreli Karsinomunda POFUT1 ve miR1825'in Rollerinin Belirlenmesi


Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk Kartaş’ın “İnsan Larenks Skuamöz Hücreli Karsinomunda POFUT1 ve miR1825'in Rollerinin Belirlenmesi” proje TÜBİTAK tarafından desteklendi.

Ekleme Tarihi: 29 Mayıs 2019