İnsan Beta-Defensin-2 (HBD-2) Proteinin Rekombinant Üretimi ve İnsan ACE-2 Proteini ile in vitro Etkileşimlerinin İncelenmesi


Merkezimiz Araştırmacılarından ve Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Ayşenur YAZICI’nın yürütücülüğünü yaptığı “İnsan Beta-Defensin-2 (HBD-2) Proteinin Rekombinant Üretimi ve İnsan ACE-2 Proteini ile in vitro Etkileşimlerinin İncelenmesi" başlıklı proje TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazanmıştır. Proje kapsamında, antimikrobiyal proteinlerden“human β-defensin 2” (HBD-2) üzerine invitro düzeyde araştırmalar yapılacaktır. Daha önce yapılan ön çalışmalarda, HBD2-ACE2 reseptörü etkileşimleri in siliko analizlerle belirlenmiştir. Bu analiz, HBD-2 proteinin viral enfeksiyonlarda önemli bir immün faktör olduğunu düşündürmektedir. Desteklenen proje kapsamında, P. pastoris mayasında rekombinant olarak üretilecek olan HBD-2 proteininin Covid-19 tedavisinde kullanılabilme potansiyeli in vitro koşullar altında araştırılacaktır.

Değerli hocamızı ve proje ekibini tebrik eder, başarılar dileriz. 

Ekleme Tarihi: 28 Ocak 2022