3D Optik Mikroskobu (Profilometre)Bruker-Contour GT 3D Optik Profilometre, melzemenin yüzey topografisini hassas şekilde belirlemek için tasarılanmış yeni bir ARGE standardı oluşturmada kullanılmaktadır. Hasas pürüzlülük, 2D / 3D ölçüm özellikleri, yüksek çözünürlüklü görüntüleme ve endüstrinin en gelişmiş arayüzü ile sistem kompleks yüzeylerde bile yüksek performans göstermektedir. 
Bu cihazda opaklık değeri %0.05 - %100 aralığında olan numunelerin analizi yapılmaktadır.