Hizmet Bedelleri

Temiz Oda

Analiz Kodu

İŞ ADI

ÜCRET

BİRİM

AÇIKLAMA

101

Plazma Destekli Kimyasal Buharlaştırma Yöntemiyle İnce Film Kaplama (PECVD) Sistemi

200 TL

Saat

Bir ince film büyütme minimum 2 saatlik ücret gerektirir

102

Endüktif Bağlaşımlı Plazma Aşındırma (ICP-RIE) Sistemi

250 TL

Saat

103

Dönel Kaplama Cihazı

20 TL

Saat

104

Termal İnce Film Kaplama Sistemi

100 TL

Saat

Aynı anda 5 tane 2x2 cm2 boyutlarında örnek yapılabilir

105

Saçtırma Sistemi

150 TL

Saat

Bir ince film büyütme minimum 2 saatlik ücret gerektirir

106

Materyal Araştırma Mikroskobu

20 TL

Saat

107

Temiz Oda Kullanım Ücreti

100 TL

Ay

Kıyafet ve eldiven ücrete dahildir.

 

İleri Spektroskopi Laboratuvarı

Analiz Kodu

İŞ ADI

ÜCRET

BİRİM

AÇIKLAMA

201

XRD- Faz Analizi

150 TL

Numune

202

XRD- Noktasal Analiz

300 TL

Numune

203

XRD- İnce Film Analizi

500 TL

Numune

204

XRD- Kalıntı Gerilme Analizi

750 TL

Numune

206

FT-IR Spektrofotometresi

40 TL

Numune

207

UV-VIS-NIR Spektroskopisi

35 TL

Numune

 

İleri Görüntüleme Laboratuvarı

Analiz Kodu

İŞ ADI

ÜCRET

BİRİM

AÇIKLAMA

301

Taramalı Elektron Mikroskobu- Görüntüleme

150 TL

Numune

E-SEM (FEG Tabancalı)

302

Taramalı Elektron Mikroskobu- Elementel Analiz (EDS)

200 TL

Numune

303

3D Optik Mikroskobu

200 TL

Numune

304

Parçacık Görüntüleme ve Hız Ölçüm Sistemi (PIV- Particle Image Velocimetry)

750 TL

Gün

305

Mikro Parçacık Görüntüleme ve Hız Ölçüm Sistemi (PIV- Mikro Particle Image Velocimetry)

1000 TL

Gün

 

Eklemeli Üretim Laboratuvarı

Analiz Kodu

İŞ ADI

ÜCRET

BİRİM

AÇIKLAMA

401

Lazer Ergitme (Selective Laser Melting)- Titanyum (Ti6Al4V)

250 TL

cm3

Üretim süresi boyunca her saat için 40 TL analiz ücretine eklenir.

402

Lazer Ergitme (Selective Laser Melting)- Remanyum star (CoCrW)

200 TL

cm3

Üretim süresi boyunca her saat için 40 TL analiz ücretine eklenir.

403

Lazer Ergitme (Selective Laser Melting)- Paslanmaz Çelik

120 TL

cm3

Üretim süresi boyunca her saat için 40 TL analiz ücretine eklenir.

 

Biyomekanik Laboratuvarı

Analiz Kodu

İŞ ADI

ÜCRET

BİRİM

AÇIKLAMA

501

Yorulma Test Cihazı Kullanım Bedeli

285 TL

Gün

Bu cihaz için en az 7 gün, en fazla 15 gün randevu alınabilir. İkinci randevu en erken 30 gün sonraya alınabilir.

502

Statik Test Cihazı Kullanım Bedeli

75 TL

Adet

Belirtilen hizmet bedeli, çekme veya basma testlerini kapsamaktadır.

503

Burulma Test Cihazı Kullanım Bedeli

75 TL

Adet

504

Omurga İmplantları (Spinal)- ASTM F1717’ye göre statik çekme/basma ve burulma ve yorulma testi

13000 TL

Seri

(18 Adet)

1 seri, 18 adet tüm ekipmanlı spinal sistem numunesini kapsamaktadır.

505

Omurga İmplantları (Spinal)- ASTM F1717’ ye göre  statik çekme/basma testi

4000 TL

Seri

(10 Adet)

1 seri, 10 adet tüm ekipmanlı spinal sistem numunesini kapsamaktadır.

506

Omurga İmplantları (Spinal)- ASTM F1717- Yorulma testi

9000 TL

Seri

(10 Adet)

1 seri, 10 adet tüm ekipmanlı spinal sistem numunesini kapsamaktadır.

507

Omurga İmplantları (Spinal)- ASTM F 543’e göre pull- out testi

1500 TL

Seri

(5 Adet)

1 seri, 5 adet pedikül vida numunesini kapsamaktadır.

508

Omurga İmplantları (Spinal)- ASTM F1798’e göre fleksiyon-ekstansiyon testi (pedikül vidalar-bağlantı kısmı)

1800 TL

Seri

(5 Adet)

1 seri, 5 adet pedikül vida numunesini kapsamaktadır.

508

Omurga İmplantları (Spinal)- ASTM F1798’e göre burulma testi (pedikül vida-rod için)

1800 TL

Seri

(5 Adet)

1 seri, 5 adet pedikül vida ve rod içeren numuneyi kapsamaktadır.

510

Omurga İmplantları (Spinal)- ASTM F1798’e göre boşluk kapatma kapasite testi (pedikül vidalar- bağlantı kısmı)

1800 TL

Seri

(5 Adet)

1 seri, 5 adet pedikül vida numunesini kapsamaktadır.

511

Omurga İmplantları (Spinal)- ASTM F543’e göre sıkma momenti ve mikro- burulma testleri (pedikül vidalar)

1800 TL

Seri

(5 Adet)

1 seri, 5 adet pedikül vida numunesini kapsamaktadır.

512

Omurga İmplantları (Spinal)- ASTM F543’e göre eksenel ayrılma dayanımı (pull-out) (pedikül vidalar)

1800 TL

Seri

(5 Adet)

1 seri, 5 adet pedikül vida numunesini kapsamaktadır.

513

Omurga İmplantları (Spinal)- ASTM F2193’e göre spinal rodlar için statik eğme testi ve yorulma testi (30 Hz-2500000 Cycle)

6000 TL

Seri

(15 Adet)

1 seri, 15 Adet Spinal Sistem- rod, setuskur, vida, köprü elemanlarını kapsamaktadır.

514

Omurga İmplantları (Spinal)- ISO 12189’a göre yorulma testi (5 Hz- 5000000 cycle)

10000 TL

Seri

(10 Adet)

1 seri, 10 Adet Spinal Sistem- rod, setuskur, vida, köprü elemanlarını kapsamaktadır.

515

Metalik Kemik Vidaları- ASTM F 543’e göre pull- out testi

1200 TL

Seri

(5 Adet)

1 seri, 5 adet kemik vida numunesini kapsamaktadır.

516

Metalik Kemik Vidaları- ASTM F 543’e göre burulma testi

1200 TL

Seri

(5 Adet)

1 seri, 5 adet kemik vida numunesini kapsamaktadır.

517

Metalik Kemik Vidaları- ASTM F 543’e göre sıkma momenti testi

1200 TL

Seri

(5 Adet)

1 seri, 5 adet kemik vida numunesini kapsamaktadır.

518

Metalik Kemik Plakaları- ISO 9585 veya ASTM F 543’e göre Kemik Plaklarında Statik Dört Noktadan Eğme Testi

1200 TL

Seri

(5 Adet)

1 seri, 5 adet kemik plak numunesini kapsamaktadır.

519

Metalik Kemik Plakaları- ASTM F382-Yorulma testi

5000 TL

Seri

(5 Adet)

1 seri, 5 adet kemik plak numunesini kapsamaktadır.

520

Dental İmplantlar- ISO14801’e göre dental implant yorulma testi

8000 TL

Seri

(15 Adet)

1 seri, 15 adet dental implant numunesini kapsamaktadır.

521

Dental İmplantlar- ISO/TS 13498 - Dental İmplantlarda Burulma Testi

2500 TL

Seri

(15 Adet)

1 seri, 15 adet dental implant numunesini kapsamaktadır.

522

Servikal Disk- ASTM F2267’ye göre statik eksenel basma testi

1200 TL

Seri

(5 Adet)

1 seri, 5 adet servikal disk protez numunesini kapsamaktadır.

523

Servikal Disk- ASTM F2077-Yorulma Testi (Servikal ve Lumbar İmplantlar)

6300 TL

Seri

(5 Adet)

1 seri, 5 adet servikal disk protez numunesini kapsamaktadır.

524

Servikal Disk- ASTM F2077- Statik Test (Servikal ve Lumbar İmplantlar)

1200 TL

Seri

(5 Adet)

1 seri, 5 adet servikal disk protez numunesini kapsamaktadır.

525

Kalça Protezleri- ISO 21535’ye göre kalça protezi açı testi

3600 TL

Seri

(2 Adet)

1 seri, 2 adet tüm ekipmanlı kalça protezini kapsamaktadır.

526

Kalça Protezleri- ISO 21534’ye göre boyut ve pürüzlülük testi

3600 TL

Seri

(2 Adet)

1 seri, 2 adet tüm ekipmanlı kalça protezini kapsamaktadır.

527

Kalça Protezleri- ISO 7206-2’ye göre boyut ve pürüzlülük testi

3600 TL

Seri

(2 Adet)

1 seri, 2 adet tüm ekipmanlı kalça protezini kapsamaktadır.

528

Kalça Protezleri- ISO 7206-4 (2010) Kalça protezi yorulma testi

11500 TL

Seri

(6 Adet)

1 seri, 6 adet tüm ekipmanlı kalça protezini kapsamaktadır. Ekstra her femur için test fiyatına 500 TL eklenir.

529

Kalça Protezleri- ISO 7206-2- Kalça protezi bileşenlerinde yüzey özelliklerinin belirlenmesi testi

300 TL

1 Adet

Bu fiyatlandırma bir firmaya ait 100’den az ürünün test edilmesi halinde geçerlidir.

530

İntramedüller Çiviler- ASTM F1264’e göre statik eğme testi

3100 TL

Seri

(10 Adet)

1 seri, 10 adet intramedüller çivi implantını kapsamaktadır.

531

İntramedüller Çiviler- ASTM F1264’e göre burulma testi

3100 TL

Seri

(10 Adet)

1 seri, 10 adet intramedüller çivi implantını kapsamaktadır.

532

İntramedüller Çiviler- ASTM F1264’e göre intramedüller çivilerin dinamik testi

6000 TL

Seri

(10 Adet)

1 seri, 10 adet intramedüller çivi implantını kapsamaktadır.

533

İntramedüller Çiviler- ASTM F543 pull-out testi

2000 TL

Seri

(8 Adet)

1 seri, 8 adet intramedüller çivi implantını kapsamaktadır.

534

İntramedüller Çiviler- ASTM F1264’e göre intramedüller çivi kilit vidaları için dinamik eğilme testi

4000 TL

Seri

(8 Adet)

1 seri, 8 adet intramedüller çivi kilit vidasını kapsamaktadır.

535

Medikal Açılı İmplantlar- ASTM F 384’e göre statik basma testi

1800 TL

Seri

(5 Adet)

1 seri, 5 adet açılı implantı kapsamaktadır.

536

Medikal Açılı İmplantlar- ASTM F 384’e göre statik basma ve dinamik testi

6300 TL

Seri

(12 Adet)

1 seri, 12 adet açılı implantı kapsamaktadır.

537

Eksternal Fiksatörler- ASTM F1541’e göre eksenel basma, burulmalı eğme ve yorulma testleri

10000 TL

Seri

(12 Adet)

1 seri, 12 adet tam montaj sistemi kapsamaktadır.

Açıklamalar:

Kalça protezi deneyleri için kemik çimentosu firma tarafından sağlanacaktır.


Testler esnasında gerekli olan test malzemeleri ve aparatların alınması ve imalatından firmalar sorumludur. Test malzemeleri ve aparatlar fiyatlara dahil değildir.


 Listede belirtilen numune sayıları en az sayıları belirtmektedir. Test yaptırmak isteyen firmalardan, bu sayılardan fazla numunede talep edilebilir.

 

Triboloji Laboratuvarı

Analiz Kodu

İŞ ADI

ÜCRET

BİRİM

AÇIKLAMA

601

Tribometre- Aşınma Deneyi

200 TL

Numune

Deneyin sıvı ortamda istenilmesi durumunda ücret %30 arttırılır.

602

Tribometre- Kazıma Deneyi

250 TL

Numune

603

Tribometre- Sertlik Deneyi (Mikro)

150 TL

Numune

Her bir numuneden 5 farklı ölçüm

 

Biyoteknoloji Laboratuvarı

Analiz Kodu

İŞ ADI

ÜCRET

BİRİM

AÇIKLAMA

701

Real Time PCR

35 TL

Seri

Kullanılacak sarflar ve örnek hazırlama araştırmacıya aittir.

702

Flow Sitometre

75 TL

Numune

Kullanılacak sarflar ve örnek hazırlama araştırmacıya aittir.

703

Jel Görüntüleme Sistemi

5 TL

Numune

Kemilüminesans

704

Ultrasantrifüj

50 TL

Saat

150000 rpm

705

Mikroplaka florometre

10 TL

Plate

Kullanılacak sarflar ve örnek hazırlama araştırmacıya aittir.

706

Liyofilizasyon cihazı kullanımı

50 TL

SaatOrganik Kimya Laboratuvarı

Analiz Kodu

İŞ ADI

ÜCRET

BİRİM

AÇIKLAMA

801

1H-NMR (60 MHz)

20

TL

Çözücü: Cdcl3 için geçerlidir (Döteryumlu

çözücülerde fiyat %30 artırılır). En az 50mg madde olmalıdır.

802

13C-NMR (15MHz)

40

TL

13 C-Nmr deneyleri En Fazla 4 Saattir. Çözücü: Cdcl3 için geçerlidir (Döteryumlu

çözücülerde ve ilave her saat için fiyat %30 artırılır). En az 50mg madde olmalıdır.