English E-Posta Öğrenci Bilgi Sistemi EBYS
Yütam
Yapılar İçin Sismik Performans Değerlendirme Birimi (SİSMER)

SİSMER birimi, mevcut yapıların deprem davranış ve dayanımlarının incelenmesi ve yeni yapı projelerinin depreme dayanıklı tasarım ilkeleri açısından kontrolü gerçekleştirilecektir. SİSMER, ülkemizde bir üniversite bünyesinde bu amaçla kurulacak ilk birim olma özelliğini taşıyacaktır. Teknik inceleme ve danışmanlık çalışmaları ile birlikte merkezde lisansüstü düzeyde akademik araştırmalar, meslek içi eğitim faaliyetleri, kurslar, vb. çalışmalar yürütülecektir.

ETÜ TANITIM

YUTAM TANITIM

Merkezimiz tarafından hazırlanan 2017 yılı takvimi Devam

VİDEO GALERİ

Erzurum Teknik Üniversitesi ve ARGE Laboratuvar videoları Devam