Vizyonumuz

Toplumla iletişim halinde bulunarak bölgemizin ve ülkemizin problemlerine bilimsel çözümler üretecek sosyal ve ekonomik çalışmalar yapan, yaşam boyu öğrenmeyi temel ilke kabul ederek bilginin ve sanatın tüm toplum katmanlarına yayılmasına katkıda bulunan ve bölgesinde yüksek teknoloji konularında araştırma altyapısı eksikliğini gidererek ileri teknoloji konularında araştırma üssü olmayı hedefleyen bir DÜNYA ÜNİVERSİTESİ olmak.


Misyonumuz

DPT tarafından sağlanan destekle kurulan ve uluslararası kriterlere uygun analizleri gerçekleştirmek üzere yapılandırılması planlanan Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÜTAM), Erzurum Teknik Üniversitesinin ulusal ve uluslararası proje yürütme potansiyelini artırmayı; sanayi, özel ve kamu kuruluşlarının araştırma, ürün geliştirme ve üretim aşamalarında ihtiyaç duydukları analiz ve ölçüm isteklerini karşılamayı amaçlamaktadır.