İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

14.06.2019 tarihinde Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğümüz personeline İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Fuat ÇOĞLAN tarafından İSG eğitimi verildi. Ardından iş kazaları ve laboratuvar güvenliği konularının ele alınmasıyla durum değerlendirilmesi yapıldı.
31 Mayıs 2019